Skip to main content Skip to search

Totemi za benzinske stanice

TOTEMI ZA BENZINSKE STANICE

Displeji za prikaz cena su urađeni od sedmosegmentnih modula sa 3,4 ili 5 cifara. Poseduju pokretnu tačku koja se u meniju za konfiguraciju može postaviti iza bilo koje cifre. Sa svake strane totema se može prikazati po 8 cena, plus petocifreni displej sa sat.

Upravljanje modulima se obavlja preko master jedinice koja može samostalno da radi ili da bude povezana sa DOMS PSS5000 (ili PC),od kojeg dobija informaciju o cenama goriva. Preko DCF modula se obavlja automatska sinhronizacija tačnog vremena, a temperaturni sensor se koristi za merenje spoljne temperature. Upravljanje je moguće obavljati i IR daljinskim upravljačem.

Komunikacija između master jedinice i LED modula se obavlja po RS485 (potrebna je jedna slobodna parica u kablu LIYCY 4×0.5). Svi moduli u samom totemu se povezuju na RS485 BUS, tako da je kroz vertikalu potrebno provući samo jedan kabl LIYCY.