Skip to main content Skip to search

POS za benzinske stanice

POS ZA BENZINSKE STANICE

TMS 5000 predstavlja celovito rešenje za poslovanje na benzinskim stanicama, koje povezuje u jedinstven sistem pumpne aparate, rezevoare, toteme za prikaz cena i maloprodaju dopunskog asortimana.

Sistem obavlja sledeće funkcije:

– preuzima podatke sa automata, vrši njihovo aktiviranje/deaktiviranje i promenu cena goriva

– preuzima podatke od sistema za merenje goriva u rezervoarima

– promenu cena goriva na totemima

– prodaju artikala u maloprodajnom objektu

– šalje dnevne izveštaje o prometu

– vodi trgovačku knjigu i upravljanje zalihama

– pravi smenske izveštaje

Podržan je veliki broj protokola za pumpne automate, sonde za merenje nivoa goriva, terminale za plaćanje karticama i toteme za cene.

Osnovne prednosti ovog sitema su:

– jednostavnost rukovanja

– pregledno grafičko okruženje

– potpuna kontrola rada benzinske stanice

– stalna tehnička podrška