Skip to main content Skip to search

Kabinski posrednici

KABINSKI POSREDNICI

Višekabinski posrednik je namenjen tarifiranju i naplati telefonskih razgovora u objektima pošte. Maksimalan broj govornica koje se mogu povezati na ovaj sistem je 24. Upravljanje i naplata se obavlja posredstvo PC aplikacije, preko koje se štampaju računi za stranku, kao i sve vrste izveštaja o radu posrednika.

Jednokabinski posrednik se koristi u manjim poštama ili objektima u kojima se naplaćuje usluga telefoniranja. Osnovne karakteristike ovog posrednika su:

– tarifiranje ostvarene veze na bazi primljenih 16 kHz

– parcijalni brojač u vidu impulsa i iznosa ostvarenih razgovora

– sumarni brojač u vidu impulsa i iznosa ostvarenih razgovora

– prikaz na velikom LCD-u sa 2×16 karaktera kod operatera

– prikaz na šestocifrenom LED displeju od 13mm kod stranke

– štampanje računa, smenskih izveštaja i totala

– mogućnost uključenja start paušala

– prikaz tekućeg vremena i datuma

– programiranje uređaja pod korisničkom šifrom