Skip to main content Skip to search

Elektronsko glasanje

ELEKTRONSKO GLASANJE

Funkcije sistema:

– Evidencija prisutnosti odbornika i štampanje kvoruma

– Prebrojavanje i prikazivanje rezultata glasanja

– Arhiviranje, pretraga i štampanje rezultata glasanja

– Vodjenje spiska prijava za diskusiju i repliku

– Digitalno snimanje tonskog zapisa i arhiviranje na hard-disku

– LED panel za prikaz rezultata glasanja, sata i tajmera

– TV za prikaz aktivnosti odborničkih mesta

– Mogućnost pristupa preko interne računarske mreže

– Arhiviranje svih podataka na CD-u